Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

No Show

Op dit moment kunnen kosten voor cliënten in zorg die niet komen opdagen ("no show") niet gedeclareerd worden bij gemeenten in regio Rivierenland. Zorgaanbieders mogen bij "no show" de kosten bij de cliënt in rekening brengen, al zijn er soms redenen voor om daar vanaf te zien. Zorgaanbieders is verzocht inzichtelijk te maken hoe frequent "no show" zich voordoet zodat deze informatie kan worden gebruikt als input voor onderling overleg tussen zorgaanbieders en gemeenten om daar verdere afspraken over te maken.

Format
Klik op onderstaande link om het Exceldocument “Format no show regio Rivierenland” te downloaden

Format melden no show regio Rivierenland downloaden

Ingevulde formats kunnen gemaild worden naar contractmanagers@regiorivierenland.nl.