Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Zorginkoop 2018

De gemeenten uit regio Rivierenland kopen samen zorg en ondersteuning voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in. Het gaat om zorg in natura.

Let op: De inschrijfronde van oktober 2018 komt te vervallen in verband met de aanbesteding van 2019.

In 2018 zijn er twee inschrijfrondes:
 • 1 – 30 april
 • 1 – 31 oktober

De nieuwe overeenkomsten gaan in op 1 april of 1 oktober.

Wat koopt de regio in 

 • Wmo- Ambulant: begeleiding, dagbesteding/dagopvang en kortdurend verblijf voor volwassenen
 • Jeugd Ambulant: ambulante jeugdtaken en J&O taken
 • Residentiële Jeugdhulp: residentiële jeugdzorg, J&O en beschermd wonen
 • Jeugd- GGZ: Generalistische basis Jeugd GGZ en gespecialiseerde Jeugd GGZ
 • Jeugd Pleegzorg

Wie kan inschrijven

Gecontracteerde aanbieders:
 • U heeft een Raamovereenkomst Kalenderjaar 2016 en
 • U biedt zorg voor Wmo en Jeugdwet bij één of meer gemeenten in regio Rivierenland en
 • U wilt uw overeenkomst uitbreiden met:
  • meer producten
  • meer gemeenten
Nieuwe aanbieders:
 • U biedt zorg voor Wmo en Jeugdwet en
 • U wilt uw producten en diensten in Rivierenland aanbieden

Schrijf in: compleet en op tijd

U schrijft online in. Uw inschrijving bestaat uit:

 • Eigen verklaring met uw AGB code
 • Uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel: niet ouder dan 6 maanden: 
 • Kies de formulieren voor percelen en producten die u aanbiedt:
  • Perceel 1 Wmo Ambulant
  • Perceel 2 Jeugd Ambulant
  • Perceel 3 Residentiële Jeugdhulp
  • Perceel 4 Jeugd GGZ
  • Perceel 5 Jeugd Pleegzorg
 • De ondertekende  akkoordverklaring

We behandelen alleen complete inschrijvingen. Uw inschrijving moet uiterlijk 30 april 2018 compleet zijn ingeleverd. Wij wensen u veel succes.

Wat gebeurt er met uw inschrijving

 • Stuur uw online inschrijving zo vroeg mogelijk in.
 • Na verzenden van de Eigen Verklaring ontvangt u de Akkoordverklaring per mail.
 • Teken en mail de Akkoordverklaring voor 30 april.
 • Op volgorde van binnenkomst controleren onze medewerkers de aanvraag.
 • Ontbreekt er nog iets? Dan krijgt u het verzoek de informatie alsnog te leveren.
 • Let op: de einddatum voor uw complete inschrijving blijft 30 april.

Des te eerder u inlevert des te sneller krijgt u reactie en heeft u nog gelegenheid om op tijd uw inschrijving in orde te hebben.