Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Eigen Verklaring

Voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten

Behorende bij aanbesteding: Samenwerkende gemeenten regio Rivierenland
Naam aanbesteding: Wmo en Jeugdwet

Deze aanbesteding betreft een aanbestedingsprocedure boven de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel.

1. Algemene gegevens

Onder onderneming wordt een aannemer, leverancier of dienstverlener verstaan
v
Volgende
20%
Heeft u een vraagVeel vragen en antwoorden staan in de Nota van inlichtingen en de Veelgestelde vragen. Lees deze eerst.
Checklist

Na verzenden  ontvangt u op het door u vermelde e-mailadres een e-mailbevestiging van uw inschrijving. De bijlage is uw Akkoordverklaring (PDF). Teken deze en mail aan: 

inkoopwmo-jeugd@regiorivierenland.nl.

Heeft u ook de formulieren van de percelen waarop u wilt inschrijven  ingevuld?