Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Vragen Zorginkoop 2018

Stel  uw vraag over:
  • uw inschrijving
  • de procedure
  • de invulformulieren

Wij antwoorden binnen een week

Heeft u meer dan 10 vragen? Stuur dan nog een tweede vragenformulier in.

Vermeld de pagina, paragraaf en/of bijlagenummer waarop de vraag betrekking heeft
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10
Versturen