Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Aanbesteding 2019 open per 6 juni 2018

De aanbesteding voor de zorginkoop Jeugd/Wmo Regio Rivierenland 2019 is per 6 juni opengesteld. Ten opzichte van de voorgaande aanbestedingen zijn er een aantal zaken gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat de aanbesteding niet meer via deze website loopt (www.rivierenlandkanmeer.nl), maar via Negometrix. Om te kunnen inschrijven via Negometrix heeft u een account nodig. Voor deze en andere belangrijke informatie verwijzen we u door naar de nieuwsbrief in ons nieuwsoverzicht. Het is belangrijk om deze nieuwsbrief goed te lezen. Hierin staat een nieuwsbrief met alle belangrijke informatie voor de aanbesteding. Klik op deze link om naar de nieuwsbrief te gaan.

Instructies Negometrix

Om u wegwijs te maken in Negometrix hebben we instructies voor het werken met Negometrix bijgevoegd. Die kunt u onder andere vinden door op deze link te klikken. Daarnaast is deze instructie te vinden bij de downloads onder het tabblad ´Over ons´. Loopt u desondanks toch tegen problemen aan, leg dan contact met de helpdesk Negometrix. Klik daarvoor op deze link.


Inhoudelijke vragen Negometrix? Gebruik de vraag/antwoord module

Voor inhoudelijke vragen over de aanbesteding, gebruik de vraag en antwoord module van Negometrix. Vragen die via de mail naar de Regio worden gestuurd worden niet beantwoord, u krijgt een antwoord met het verzoek om uw vraag via Negometrix te stellen. De antwoorden op uw vraag krijgt u ook via Negometrix en is dan ook gelijk beschikbaar voor alle andere aanbieders.

De termijn om vragen te stellen is inmiddels verlopen, de sluitingstermijn was 21 juni. De nota van inlichten zal worden gepubliceerd op 6 juli.


Inschrijfronde oktober 2018 geschrapt

In oktober 2018 staat een nieuwe inschrijfronde gepland. Vanwege de nieuwe aanbesteding in 2019 en de korte looptijd van de dan af te sluiten contracten is besloten om de inschrijfronde van oktober 2018 te schrappen.

Planning aanbesteding 2019

Woensdag 6 juni 2018: publiceren aanbestedingsdocumenten op de website, start aanbesteding.
Dinsdag 12 juni: twee voorlichtingsbijeenkomsten (van 15.00 uur tot 17.00 en van 18.30 uur tot 20.30 uur) als onderdeel van Nota van Inlichtingen.
Woensdag 13 juni: voorlichtingsbijeenkomst Negometrix (van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Donderdag 21 juni 2018: sluiting termijn stellen van schriftelijke vragen.
Vrijdag 6 juli 2018: Publicatie nota van inlichtingen.
Maandag 16 juli 2018: Sluiting termijn indienen van aanbiedingen.
Maandag 10 september 2018: Publicatie voorlopige gunning.
Maandag 1 oktober 2018: Definitieve gunning (formeel is dat op 30 september, maar dat is een zondag).