Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Inkoop zorg tot en met 2023

De inkoop van zorg en ondersteuning volgens de Jeugdwet en de Wmo in de Regio Rivierenland (voor de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal) vindt momenteel plaats door middel van een Open House constructie. Dat houdt in dat Regio Rivierenland in principe een raamovereenkomst aangaat met alle zorgaanbieders die voldoen aan de gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen.

De inschrijving voor een raamovereenkomst staat sinds 6 juni 2018 open voor zorgaanbieders. Indien u zich wilt inschrijven, uw inschrijving (gedeeltelijk) wil intrekken of uw productaanbod wil uitbreiden, dan kan dat in principe iedere dag.

De aanbesteding loopt via Negometrix. Om te kunnen inschrijven via Negometrix heeft u een account nodig. 

Met ingang van 2019 is de ingangsdatum van de Raamovereenkomst per de eerste van de maand volgend op het bericht van de gunning. De looptijd van de raamovereenkomsten is in principe tot 1 januari 2022. Daarna is er een optie tot verlenging van de overeenkomsten met tweemaal 1 jaar.

Nieuwe inkoopstrategie vanaf 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuwe inkoopstrategie. De kaders daarvan zijn bekend en wij gebruiken 2022 om tot de nieuwe inkoopstrategie te komen. Dat doen we namens de gemeenten en met input van zorgaanbieders

Instructies Negometrix
Om u wegwijs te maken in Negometrix hebben we instructies voor het werken met Negometrix bijgevoegd. Die vindt u hier >

Loopt u desondanks toch tegen problemen aan, leg dan contact met de helpdesk Negometrix. Die vindt u hier >