Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Je kan meer dan je denkt

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk, langdurige zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Samen met partners pakken de tien samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland deze ondersteuning op. Iedereen is aan zet om minder afhankelijk van zorg te worden. Daar zijn veranderingen op het gebied van zorg, welzijn & werk voor nodig die aansluiten bij de ambities die de gemeenten in het Rivierengebied hebben: meer mensen aan het werk, meer talentontwikkeling, meer zelfredzaamheid en - daardoor - minder afhankelijkheid van zorg. Je kan vaak meer dan je denkt.